De samenleving verandert

Werk wordt makkelijker

Vakmanschap vormt de basis van de professional. NTA zorgt dat vakmanschap behouden blijft voor de professional door in te spelen op de veranderende maatschappij.

Bekijk onze diensten

NTA staat voor bruggen bouwen

NTA zorgt dat verschillende werelden en visies begrijpbaar worden. Deze verschillen worden gepresenteerd als een museum waar men doorheen loopt en waarbij men dingen aanschouwt.

Lees meer over NTA

Wat NTA doet

NTA adviseert, traint en coacht om noodzakelijke kennis, vaardigheden en gedrag te ontwikkelen voor zelfbewuste organisaties. Hierbij is bewustwording het begin en effectief, professioneel gedrag het resultaat.

Bekijk onze projecten